Minirecenzja: Peeters A. Marguerite: „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010.

Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się, jak przebiega długi marsz przez instytucje metodą Antonio Gramsciego, to trudno byłoby znaleźć pozycję książkową […]