Andrzej Margasiński: Płeć i orientacja seksualna w ujęciu nurtu genderowego a homofilnego -między nauką i ideologią

Rozdział w tomie: J. Jagiełło, D. Oko (red.) Gender –spojrzenie krytyczne. Kraków: UJPII, Kielce: Jedność, 2016, s. 99-125 http://www.andrzejmargasinski.com/pdf/72506.pdf