Minirecenzja: Peeters A. Marguerite: „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010.

Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się, jak przebiega długi marsz przez instytucje metodą Antonio Gramsciego, to trudno byłoby znaleźć pozycję książkową […]

Andrzej Margasiński: Płeć i orientacja seksualna w ujęciu nurtu genderowego a homofilnego -między nauką i ideologią

Rozdział w tomie: J. Jagiełło, D. Oko (red.) Gender –spojrzenie krytyczne. Kraków: UJPII, Kielce: Jedność, 2016, s. 99-125 http://www.andrzejmargasinski.com/pdf/72506.pdf