Dlaczego polityka POKOCHAŁA Sex? Wolność w Remoncie #110

Wybrane książki cytowane przez Autora: Gert Hekma, Alain Giami: „Sexual revolutions” (https://link.springer.com/book/10.1057/9781137321466 ) Pippa Norris: „Sacred and Secular” (https://www.amazon.com/Sacred-Secular-Religion-Worldwide-Cambridge/dp/1107648378/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=pippa+norris&qid=1601732516&sr=8-8) Paul […]

Andrzej Margasiński: Płeć i orientacja seksualna w ujęciu nurtu genderowego a homofilnego -między nauką i ideologią

Rozdział w tomie: J. Jagiełło, D. Oko (red.) Gender –spojrzenie krytyczne. Kraków: UJPII, Kielce: Jedność, 2016, s. 99-125 http://www.andrzejmargasinski.com/pdf/72506.pdf