Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia wydało w roku 2023 piękny album stanowiący podsumowanie dorobku twórczego ikonopisarzy Krakowskiej Grupy Lumen.
Grupa działa od roku 1999 z inicjatywy OO. Jezuitów, organizuje warsztaty, plenery, wyjazdy, wspólne projekty, ma na koncie 33 wyszczególnione w albumie wystawy oraz od pewnego czasu nową pracownię na ostatnim piętrze budynku Centrum Medialnego Wydawnictwa WAM.
Prezesem Stowarzyszenia jest O. Zygfryd Kot SJ.

O tegorocznej sierpniowej wystawie pisaliśmy już, jednak dopiero ten album pozwala na spokojne, domowe kontemplowanie obrazów i osobiste zapoznawanie się z Twórcami ikon.

To fantastycznie, że ta książka mogła się ukazać! Okładka przedstawia mozaikę Matka Boża Ornatka, której oryginał znajduje się w świątyni Hagia Sophia w Istambule. Poza tym mamy ok. 100 stron reprodukowanych kopii ikon z najświetniejszych muzeów europejskich i świątyń, a także kompozycji własnych naszych ikonopisarzy. Składa się to na poważny, imponujący dorobek. Każdy z Twórców mówi coś od siebie, więc możemy śledzić różne drogi wiodące w stronę świadectwa ikonicznego.
Osobiście zachwyciła mnie wypowiedź jednej z Twórczyń, p. Elżbiety Wojtaszek: Dookoła toczy się życie, zawracają głowę, wciąż jestem do czegoś potrzebna, dlatego w rzadkich momentach ciszy wysiłek jest szybki, intensywny, pospieszny. Lepiej maluję, kiedy wciąż ktoś do mnie mówi, kiedy co chwila muszę się odrywać od pracy, niż kiedy się rozsiadam sama, aby w końcu celebrować swój „akt tworzenia”. I to jest chyba sedno: to nie my jesteśmy celebrującymi twórcami na tym zadufanym w sobie świecie, tylko świętość życia jako sacrum kieruje nami i nami zapisuje znaki.

po stronie lewej: Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, kanon bizantyjski, kompozycja własna p. Beaty Olszewskiej
po stronie prawej: Ikona Chrystologiczna, dzieło wspólne