Solidne dzieło z zakresu pedagogiki liczące sobie ponad 500 stron zrecenzowanego naukowo tekstu z bibliografią obejmującą 312 pozycji drukowanych oraz netografią obejmującą 49 pozycji. Książka jest bezlitosna dla postmodernistycznych wyinaczeń prawd oczywistych. Zacytuję Autora: Od pokoleń człowiek spełnia się poznając PRAWDĘ, czyniąc DOBRO i tworząc PIĘKNO. Na tej drodze współczesny świat stawia przed wchodzącymi w dorosłość pokoleniami niezwykłe wyzwania – są nimi MNOGOŚĆ PRAWD, ZMIENNOŚĆ POJĘCIA DOBRA oraz PRZERÓŻNE OBLICZA PIĘKNA, żeby nie sięgać po całkowite przeciwieństwa tych wartości, tj. kłamstwo, zło i brzydotę. Chcąc przekonać się o słuszności tez Autora, czy też jej braku, trzeba wniknąć w starannie prowadzoną argumentację, która też wyraźnie odnosi ten konflikt do sytuacji w Polsce i do narastającego konfliktu między społeczeństwem obywatelskim wybranym przez nas w trakcie transformacji ustrojowej, a tzw. społeczeństwem otwartym. Kontrapunkt całej publikacji stanowią przytoczone wypowiedzi ankietowe ludzi o różnych zawodach, w różnym wieku i różnej sytuacji życiowej, którzy wypowiadają się na dyskutowane tematy, dzięki czemu przekaz staje się barwny, żywy i otwarty.

W konsekwencji zmian kulturowych mamy rozliczne słabości rodziny, pokolenia na dopalaczach i pułapkę narkotykową (określenie Autora), które to problemy zostały szczegółowo przeanalizowane włącznie ze swoistym „rozgrzeszaniem marihuany”. W kolejnej części książki podjęty został temat wpływu społecznego na młodzież i modelowania społecznego z użyciem środków cybertechnologii, w tym modelowania aksjologicznego, czy też raczej postaksjologicznego, wprowadzającego wartości obce w Europie i w Polsce.

Sądzę, że omawiana książka, napisana nie bez talentu i zacięcia publicystycznego, może się z całą pewnością przydać nie tylko nauczycielom i pedagogom, ale także psychologom, psychoterapeutom i psychiatrom, którzy w praktyce zawodowej spotykają się z młodymi ludźmi i ich rodzinami.