„Harrison Bergeron” to tytuł opowiadania Kurta Vonneguta z roku 1961. W roku 2081 poprawki do konstytucji USA numer 211-213 zadecydowały o tym, że Amerykanie mają być całkowicie równi i muszą korzystać ze specjalnego sprzętu korygującego nierówności siły fizycznej, urody i inteligencji. Oczywiście amerykańskie rozwiązanie nie ma nic wspólnego z rodzimym Madejowym łożem sprawiedliwości, za to promuje globalne podstawy humanizmu XXI wieku. Skutki ukazuje filmik. Ale skąd ten Vonnegut to wiedział już w roku 1961?

Tekst opowiadania można znaleźć w opasłym tomie: Vonnegut Kurt: Opowiadania wszystkie, str. 917 (Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2018).