Dlaczego załączamy linki do tych filmików na naszej stronie? Bo uczą umiejętności w niewystarczającym stopniu obecnej w naszych szkołach, uczelniach, generalnie, w naszym życiu społecznym. Tą umiejętnością jest krytyczne myślenie, odnoszenie się do rzeczywistości nie tylko poprzez uruchamianie silnych emocji, jak np. oburzenie, ale również przynajmniej poprzez próbę zrozumienia przyczyn toczących się zjawisk, uwzględnienia kontekstu, przewidzenia konsekwencji, wyobrażenia sobie innej, niż swoja własna perspektywy. Ta umiejętność jest bardzo potrzebna, wręcz niezbędna, nie tylko jeśli mówimy o dojrzałości psychicznej i integracji naszej części emocjonalnej z racjonalną, ale także jeśli chcemy prowadzić sensowny dialog społeczny.