W imieniu Zarządu Stowarzyszenia IRIS zapewniany o naszym wsparciu dla działań Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej związanych z refleksją nad ludzką płciowością i seksualnością. Planowana konferencja z udziałem Susan i Marcusa Evansów może przyczynić się do uwrażliwienia na konsekwencje pochopnych i nieprzemyślanych procesów tranzycji, niosących poważne i nieodwracalne skutki zdrowotne dla młodych ludzi. Większa wiedza na ten temat może uchronić wiele osób przed dramatem, który stał się np. udziałem Keiry Bell i pozwolić na przyszłość podchodzić do osób z problemami niezgodności/dysforii płciowej w sposób bardziej zindywidualizowany. Głos państwa Evans, poparty ogromnym doświadczeniem i istotnymi publikacjami jest bez wątpienia wart wysłuchania. Jest szansa, że jego wysłuchanie pozwoli uniknąć nam błędów i nieprawidłowości, do których doszło w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej. Potwierdzeniem słuszności zarzutów państwa Evans wobec praktyki jednostronnego i zrutynizowanego podejścia do kwestii ludzkiej płciowości jest także ostatnia decyzja NHS o czasowym zawieszeniu działalności Tavistock Clinic. Zeszłoroczne wystąpienie Marcusa Evansa na XVII konferencji Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem publiczności. Jesteśmy przekonani, że także w tym roku, na Państwa konferencji, może być podobnie.

Z poważaniem,
w imieniu Zarządu IRIS
prezes dr med. Łukasz Cichocki