Dlaczego ten film jest tak ważny? Bo rzeczywistość, którą opisuje, już puka do naszych drzwi, ba, jest przynajmniej w przedpokoju. I co w tym złego, ktoś może spytać, przecież jak będzie sprawiedliwiej, to będzie lepiej. No cóż – nie do końca. Idea sprawiedliwości, jak każda inna, może być wykorzystana na różne sposoby. W tym przypadku, gdy obok słowa sprawiedliwość umieszczany jest przymiotnik „społeczna”, dokonywany jest zabieg podobny do tego, kiedy władze komunistyczne obok słowa demokracja umieszczały przymiotnik „ludowa”. Efekt, którego doświadczyły setki milionów obywateli krajów komunistycznych, jako żywo z demokracją nie miał nic wspólnego. Jakich efektów sprawiedliwości społecznej  doświadczamy lub możemy się spodziewać? Zwykła sprawiedliwość jest jedną z wielu wartości i powinna być zharmonizowana, uwzględniać takie inne wartości jak wolność, prawda, relacje społeczne. W przypadku sprawiedliwości społecznej ta zasada przestaje obowiązywać. Jeśli coś – jakiś pogląd, postawa, relacja nie pasuje do zasad sprawiedliwości społecznej, to musi jej ustąpić miejsca. Innymi słowy – fundamenty rozwoju systemu demokratycznego w Polsce po 1989 r. – wolność słowa i pluralizm poglądów zostają zakwestionowane. Poglądy zaczynają być dzielone na właściwe – i te będą szeroko rozpowszechniane – oraz  na niewłaściwe – te będą przemilczane (wersja light), bądź też napiętnowywane i wtedy przeciwko ich autorom będzie rozpętywana kampania oskarżeń, shamingu, wszystkich chwytów z obrębu „cancel culture”. Działania takie zakładają wyzwolenie silnych emocji – złości, pogardy, czy wręcz nienawiści do obiektów ataku przy jednoczesnym wyłączeniu krytycznego myślenia, spokojnej refleksji nad zachodzącymi zjawiskami. I to jest paradoks sytuacji – wojownicy sprawiedliwości społecznej, stosujący w swoim myśleniu krytyczną teorię (rasy, płci etc.) sami nie są gotowi na przyjęcie krytyki. A brak możliwości krytyki uniemożliwia na dłuższą metę nie tylko rozwój, ale w zasadzie jakikolwiek dialog. I to jest podstawowe zagrożenie dla przyszłości społeczeństw dotkniętych „sprawiedliwością społeczną”. (lc)