Przykład filmu z kanału Sowell explains (niestety tylko dla widzów angielskojęzycznych 🙁 ). Thomas Sowell to trochę taki amerykański Tomasz Wróblewski, tylko że starszy, z większym doświadczeniem akademickim (wieloletni profesor Uniwersytetu Stanforda) i innego koloru skóry. To ostatnie nie jest bez znacznia w kontekście poruszanych przez niego tematów jak np. negatywne konsekwencje akcji afirmatywnej (https://youtu.be/87CJIwmTEHI) czy krytyka woke/cancel culture. Przynajmniej nie może być atakowany za to, że jest białym supremacjonistą. Także trudno go atakować oskarżeniami o pochodzenie z warstwy ekonomicznie  uprzywilejowanej, gdyż do swoich sukcesów naukowych doszedł własną ciężką pracą. Szczery, rozsądny, odważny. Polecamy 🙂