Wydanie polskie: Najnudniejsza książka świata. Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus 2018.

Pozwalam sobie zaanonsować tę książkę pod jej oryginalnym tytułem angielskim, gdyż wydawca polski przynajmniej w polskim tytule pozbawił ją waloru terapeutycznego 🙂 . Jest świetna! Co tu dużo omawiać, wystarczy przytoczyć kilka tematów zawartych w podrozdziałach:

  • Z dziejów wczesnego wytwórstwa dywanów w Stanach Zjednoczonych
  • Najnowsze zmiany w systematyce mięczaków
  • Obalenie twierdzenia o liczbach ciekawych
  • Dane statystyczne dotyczące gospodarki Związku Radzieckiego w okresie dwóch pierwszych planów pięcioletnich
  • Objaśnienie różnych angielskich nazw rodzajów ściegu
  • Jak zagrać walczyka Celebrated Chop?

Nie można wszakże pominąć jednego z ważniejszych rozdziałów do przeczytania przed snem:

  • Instytucje Unii Europejskiej

Na koniec jeszcze tylko krótki cytat z książki:

Wszystkim wątpiącym, którzy mogą zadawać pytanie, po co tutaj taka recenzja, odpowiadam: żeby się uśmiechnąć. Czasem też warto.