Książka przedstawia szereg metod laboratoryjnych i badań testowych służących do określenia różnic poznawczych zależnych od płci. W eksperymentach brane są pod uwagę różne czynniki biologiczne związane w płcią, np. oddziaływania hormonalne w życiu pre- i postnatalnym, określone stany chorobowe zmieniające grę hormonalną u obu płci, np. zespół niewrażliwości na androgeny, hipogonadyzm hipogonadotropowy (IHH) lub wrodzony przerost nadnerczy (CAH), co tworzy warunki badawcze, których w stanie pełnego zdrowia nie można uzyskać. Autorka stara się jednocześnie eliminować czynniki natury środowiskowej przypisywane płci celem uniknięcia wpływu stereotypizacji płciowej na wyniki badań. Porównania dotyczą różnych uzdolnień poznawczych, jak zdolności matematyczne, motoryczne, językowe, percepcyjne, związane z analizą przestrzenną i in.

Warto zajrzeć do tej książki, gdyż różnice w tych dość rygorystycznie prowadzonych badaniach występują. Warto także dlatego, żeby przejmować od autorki podejście prowadzenia badań w rzetelnym reżimie naukowym, ale z nich nie rezygnować z przyczyn ideologicznych, bo mówią one wiele o mózgu i psychice obu płci.

Hasło „Doreen Kimura” nie doczekało się polskiej wersji w Wikipedii, takie tłumaczenie na język polski warto jednak zrobić. Druga książka autorki pt. Neuromotor Mechanisms in Human Communication także nie ma polskiego tłumaczenia, choć temat na to zasługuje:

https://www.amazon.pl/Neuromotor-Mechanisms-Human-Communication-20/dp/019505492X

Vide:

https://en.wikipedia.org/wiki/Doreen_Kimura