Dlaczego na stronie internetowej związanej głównie z kwestiami zdrowia psychicznego umieszczamy materiały dotyczące kwestii geopolitycznych?
Jesteśmy zwolennikami nie zamykania się w swoich wąskich specjalnościach zawodowych, ale dostrzegania związków pomiędzy – zdawałoby się nieraz – odległymi obszarami wiedzy. Elementem wspólnym, łączącym obszary zdrowia psychicznego i pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, jest pojęcie poczucia własnej wartości. Jest ono kluczowe zarówno dla zachowania zdrowia/rozwoju jednostki, jak i dla radzenia sobie społeczności, narodu w relacjach z innymi państwami, czy wspólnotami. Jak to się często zdarza w życiu, istnieją w obu przypadkach zagrożenia związane ze skrajnościami. Pierwsze to poczucie własnej wyższości, niezgody na jakąkolwiek krytykę prowadzące do nieraz przesadnie dobrego mniemania o sobie, nie odpowiadającego rzeczywistości. Drugie to niedostrzeganie własnej wartości, poczucie bycia gorszym, wstyd związany z tym, kim jestem, jaki jestem. W Polsce ostatnich dekad dość wyraźne było oscylowanie między tymi skrajnościami. Propozycja zawarta w  prezentowanym tekście stanowi istotny głos w dyskusji o naszym miejscu w świecie, o możliwych perspektywach rozwoju, odzyskaniu podstawowego dla dojrzałego człowieka/społeczeństwa poczucia samostanowienia, posiadanie własnego, odrębnego zdania. (lc)