https://fll.org.pl/

Fundacja pomaga również medykom na Ukrainie w czasie wojny: 15 marca 2022 do Szpitala Św. Mikołaja we Lwowie dojechał pierwszy tir od Fundacji Lekarze Lekarzom wypełniony zaopatrzeniem medycznym.

https://fll.org.pl/15-marca-do-szpitala-sw-mikolaja-we-lwowie-dojechal-pierwszy-tir-od-fundacji-lekarze-lekarzom-wypelniony-zaopatrzeniem-medycznym/