Robert Waldinger: Co sprawia, że życie jest udane? Lekcje z najdłuższych badań nad szczęściem | TED Talk

Robert J. Waldinger (*1951), amerykański psychiatra, profesor Harvard Medical School, w ramach Grant Study prowadzi longitudinalne badania nad szczęściem ludzi, które zostały zapoczątkowane w roku 1938 i trwają do dnia dzisiejszego.