Blog

MInirecenzja: Zbiorowe: „Piękno wiary. Twórczość ikonopisarzy Krakowskiej Grupy Lumen”. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia, Kraków 2023.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia wydało w roku 2023 piękny album stanowiący podsumowanie dorobku twórczego ikonopisarzy Krakowskiej Grupy Lumen. […]